ระบบสายพานลำเลียง เทคโนโลยีเพื่อการขนย้าย

ปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้น ผู้ประกอบการจึงมีทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมมากขึ้น อย่างอย่างอุตสาหกรรมการผลิต ได้มีการนำเอาระบบสายพานลำเลียงมาใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัยในการกระบวนการผลิต ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อในธุรกิจ

และเพื่อให้สามารถใช้งานระบบสายพานลำเลียงได้อย่างคุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการจึงควรรู้ว่า สายพานคืออะไร อุตสาหกรรมใดควรใช้สายพานแบบไหน เมื่อเลือกใช้แล้วจะได้ประโยชน์อย่างไร 

สายพานลำเลียง คืออะไร

สายพานลำเลียงเป็นอุปกรณ์สำหรับขนย้ายวัสดุ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยวัสดุจะถูกวางบนสายพานและเคลื่อนที่ไปพร้อมกับการหมุนของสายพาน นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

ประเภทของระบบสายพานลำเลียง

ระบบสายพานลำเลียงมีหลายประเภท แต่ละประเภทเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันไป ได้แก่

1. สายพานลำเลียงแบบแบน (Flat Conveyor)
 • เหมาะสำหรับการขนย้ายวัสดุที่มีรูปร่างแบนราบ เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร
 • มีลักษณะเรียบแบน หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผลิตจากวัสดุหลากหลาย เช่น ผ้าใบ พีวีซียาง พลาสติก เหล็กกล้าไร้สนิม มีความกะทัดรัด ถอดออกได้ง่าย ยึดเกาะดี ทนทาน
 • รองรับการขนย้ายวัสดุหลากหลายประเภท
2. สายพานลำเลียงแบบลูกกลิ้ง (Roller Conveyor)

เป็นอุปกรณ์ลำเลียงวัตถุที่ใช้ลูกกลิ้งจำนวนมากเรียงต่อกันเพื่อรองรับและขับเคลื่อนวัตถุให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ

 • เหมาะสำหรับการขนย้ายวัสดุที่มีก้นแบน เช่น กล่องลัง กระป๋อง
 • มีโครงสร้างเป็นเฟรมโลหะ ช่วยลดแรงเสียดทาน และประหยัดพลังงาน
 • รองรับการขนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักมาก
3. สายพานลำเลียงแบบราง (Overhead Conveyor)

เป็นระบบลำเลียงสินค้าหรือวัสดุที่ติดตั้งอยู่เหนือศีรษะ

 • เหมาะสำหรับการขนย้ายวัสดุในพื้นที่จำกัด หรือต้องการขนย้ายขึ้นสู่ที่สูง
 • มีโครงสร้างเป็นรางเหล็กหรืออลูมิเนียม ประหยัดพื้นที่ มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน
 • รองรับการขนย้ายวัสดุหลากหลายประเภท
4. สายพานลำเลียงแบบเกลียว (Screw Conveyor)

เป็นอุปกรณ์ลำเลียงวัตถุที่ใช้ใบพัดเกลียวหมุนภายในรางเพื่อขับเคลื่อนวัตถุ

 • เหมาะสำหรับการขนย้ายวัสดุที่เป็นผง เมล็ดละเอียด หรือวัสดุที่มีความหนืด
 • มีโครงสร้างเป็นรางเหล็กหรือสแตนเลส สามารถขนย้ายวัสดุได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
 • มีประสิทธิภาพสูง ป้องกันการสูญหายของวัสดุ
5. สายพานลำเลียงแบบสายพานเอียง (Inclined Conveyor)

เป็นอุปกรณ์ลำเลียงวัตถุที่ใช้สายพานเอียงทำมุมกับพื้นเพื่อลำเลียงวัตถุขึ้นหรือลง

 • เหมาะสำหรับการขนย้ายวัสดุประเภทวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนอะไหล่
 • มีโครงสร้างเป็นเฟรมโลหะ ปรับองศาความเอียงได้ตามความต้องการ
 • รองรับการขนย้ายวัสดุหลากหลายประเภท

นอกจากนี้ ยังมีระบบสายพานลำเลียงแบบพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เช่น สายพานลำเลียงแบบพับได้ (Foldable Conveyor), สายพานลำเลียงแบบยืดหดได้ (Telescopic Conveyor), สายพานลำเลียงแบบทำความเย็น (Cooling Conveyor), สายพานลำเลียงแบบกันน้ำ (Waterproof Conveyor) เป็นต้น

ปัจจัยในการเลือกใช้ระบบสายพานลำเลียง

การเลือกใช้ระบบสายพานลำเลียงที่เหมาะสมกับการใช้งาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประเภทของวัสดุหรือสินค้า ขนาดของวัสดุหรือสินค้า ระยะทางในการขนย้าย ความเร็วที่ต้องการ งบประมาณ และพื้นที่ที่มี

1. ลักษณะการใช้งาน
 • ประเภทของวัสดุหรือสินค้า เช่น วัสดุขนาดเล็ก วัสดุขนาดใหญ่ วัสดุเปียก วัสดุร้อน ฯลฯ
 • ปริมาณของวัสดุ
 • ระยะทางในการขนย้าย
 • ความเร็วในการขนย้าย
 • ความลาดชันของสายพาน
2. สภาพแวดล้อม
 • สภาพแวดล้อมที่ใช้งานเป็นอย่างไร เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ฝุ่น ฯลฯ
 • มีสารเคมีหรือสารกัดกร่อนในบริเวณโดยรอบหรือไม่
3. งบประมาณ
4. พื้นที่ มีเพียงพอสำหรับติดตั้งสายพานหรือไม่
5. แหล่งพลังงาน เช่น ไฟฟ้า น้ำมัน ฯลฯ

ประโยชน์ของการใช้สายพานลำเลียง

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • ช่วยลดเวลาและแรงงานที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุ ทำให้พนักงานสามารถทำงานอื่นๆ ได้มากขึ้น
 • กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยไม่ต้องรอขนย้ายวัสดุ
 • ช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และพลังงาน
2. ลดต้นทุน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุ เช่น ค่าแรง ค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอของรถบรรทุก
 • ลดการสูญหายของวัสดุ
3. เพิ่มความปลอดภัย
 • ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการขนย้ายวัสดุด้วยแรงงานคน
 • ป้องกันการเกิดความเสียหายของวัสดุจากอุบัติเหตุ เช่น การชนกัน การพลิกคว่ำ
 • สภาพแวดล้อมการทำงานมีความปลอดภัยและสะอาด
4. เพิ่มความยืดหยุ่น
 • รองรับรูปแบบการใช้งานได้หลากหลาย
 • ติดตั้งได้ในพื้นที่จำกัด
 • ทำงานได้ในทุกสภาพแวดล้อม
 • ขนย้ายวัสดุได้หลากหลายประเภท เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร วัสดุก่อสร้าง สินค้าเกษตร ฯลฯ
5. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
 • สามารถติดตามและควบคุมการขนย้ายวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยลดสินค้าคงคลัง
 • ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบห่วงโซ่อุปทาน

สรุป

เทคโนโลยีสายพานลำเลียงนั้น สำคัญอย่างมากต่อธุรกิจขนส่ง และอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกระบวนการผลิต และการขนส่งที่ต้องขนย้านวัสดุหลากหลายประเภท ในปริมาณมาก การเลือกใช้งานสายพานลำเลียงให้เหมาะสม จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น

บริการด้านออโตเมชั่นจาก

Macbelt มีบริการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ ช่างเทคนิคการผลิตที่เชี่ยวชาญ และให้คำแนะนำในการติดตั้งระบบสายพานลำเลียงทุกประเภทอย่างครบถ้วน นอกจากนี้เรายังพร้อมสำรวจสายพานและให้คำแนะนำ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเพิ่มกำลังการผลิตได้อีกด้วย

หากสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ 

ที่ตั้ง: 185 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม

email: info@macbeltconveyor.com

โทร:  098-830-8068

Macbelt มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและอุปกรณ์พร้อมให้บริการทุกท่านอย่างเต็มที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *