การต่อสายพานลำเลียง

การต่อสายพานลำเลียง

สายพานลำเลียงนั้นเป็นที่นิยมใช้งานเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากการใช้สายพานจะช่วยร่นระยะเวลาการทำงานและช่วยทุ่นแรงที่ต้องใช้กำลังคน ในการเคลื่อนย้ายวัสดุที่อาจมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก เพื่อให้การขนส่งวัสดุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งภายในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย และส่วนประกอบของสายพานลำเลียงแบบมาตรฐาน จะประกอบด้วย มู่เล่ย์หัว มู่เลย์หาง ลูกกลิ้ง สายพาน และโครง

ประเภทของการต่อร้อน (Hot splicing)

การต่อร้อนเป็นที่นิยมสูงมากและต้องใช้เครื่องมือพิเศษและช่างที่มีความชำนาญในการต่อ วัสดุเทอร์โมพลาสติก [Thermoplastic] คือวัสดุที่สามารถละลายและเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันด้วยความร้อน และแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิเย็นตัวลง เช่น สายพาน PVC หรือ PU เป็นต้น รอยต่อมีความแข็งแรงสูงหลังการต่อร้อน เป็นวิธีการที่ Macbelt เลือกแนะนำให้ลูกค้าใช้ในการต่อสายพานของเรา เนื่องจากมีความแข็งแรงสูง และสามารถใช้คุณสมบัติของเทอร์โมพลาสติกโดยไม่ลดทอนคุณภาพของเนื้อสายพานและปัญหารอยต่อในอนาคตเหมือนการต่อแบบอื่นๆ อย่างการต่อแบบเย็นหรือแบบตัวยึดเชิงกล ที่มีข้อด้อยเรื่องความแข็งแรงและความสะอาด และมีข้อดีในเรื่องความง่ายในการต่อหรือการถอดประกอบ ในการต่อสายพานลำเลียงแบบร้อน หลักๆแล้ว มีอยู่สองประเภทคือการต่อแบบ Finger และ การต่อแบบ Finger-Over-Finger โดยจะต้องคำนึงถึงโครงสร้างของสายพาน ความแข็งแรงของรอยต่อ ประเภทและดีไซน์ของสายพานในการเลือกใช้วิธีการต่อสายพานแบบต่างๆ

การต่อแบบ Finger หรือ ฟันปลาชั้นเดียว คือการต่อร้อนโดยปลายสายพานสองด้านมีการทำฟันแบบชั้นเดียวต่อกัน เป็นการต่อสายพานขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป เนื้อสายพานจะถูกหลอมให้เป็นเนื้อเดียวกันผ่านชั้นฟันชั้นเดียว มักเป็นประเภทที่ถูกเลือกใช้กับสายพานที่มีชั้นผ้าใบชั้นเดียวหรือสองชั้น เป็นการต่อที่ Macbelt เลือกใช้กับสายพานประเภท PU ของเรา เนื่องจากเนื้อ PU มีคุณพิเศษที่ยึดติดกันแน่นมากกว่าเทอร์โมพลาสติกชนิดอื่น และมีชั้นผ้าใบชั้นเดียวหรือสองชั้น มักใช้กับอุตสาหกรรมงานเบามากไปจนถึงปานกลาง ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมอาหารและยา แปรรูปอาหาร ขนม หรือขนมปัง ซึ่งการต่อแบบมาตราฐานนี้กับเนื้อ Macbelt PU มีความแข็งแรงมากเกินพอที่จะใช้งานในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมงานเบาถึงปานกลาง

การต่อแบบ Finger-Over-Finger หรือ ฟันปลาสองชั้น เป็นการต่อที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงของรอยต่อแบบพิเศษ มักใช้กับสายพานที่ใช้แรงดึงสูง ที่มีชั้นผ้าใบสองชั้นหรือสามชั้นขึ้นไป เนื้อสายพานจะถูกหลอมผ่านฟันปลาสองชั้น เป็นประเภทการต่อที่ Macbelt เลือกใช้กับการต่อสายพานประเภท PVC เนื่องจากเป็นสายพานที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่งานเบาไปจนถึงงานหนัก เช่น โรงงานยานยนต์ โรงงานเหล็ก โรงสีข้าว โรงแป้ง ใช้ได้กับเครื่องลำเลียงทั่วไปหรือสายพานกระพ้อ 

วิธีการต่อสายพานลำเลียงเบื้องต้น

การเชื่อมต่อสายพานลำเลียงขึ้นอยู่กับประเภทของสายพานและประเภทของระบบลำเลียงที่ใช้ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนทั่วไปที่อาจนำไปใช้ได้:

  1. ตรวจสอบสายพาน: ก่อนเชื่อมต่อสายพาน ให้ตรวจสอบความเสียหายที่บริเวณโดยรอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานมีขนาดและชนิดที่ถูกต้องสำหรับระบบสายพานลำเลียง
  2. จัดแนวสายพาน: จัดปลายทั้งสองด้านของสายพานให้ตรงและสม่ำเสมอ เพราะขั้นตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการจัดวางที่ไม่สม่ำเสมอ และอาจเกิดความเสียหายต่อสายพาน
  3. ทำความสะอาดสายพาน: ทำความสะอาดสายพานอย่างละเอียดเพื่อขจัดสิ่งสกปรก เศษผง หรือสารปนเปื้อนอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อสายพาน
  4. เชื่อมต่อสายพาน: มีหลายวิธีในการต่อสายพานลำเลียง ได้แก่ การยึดเชิงกล และการเชื่อม ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับวิธีการเฉพาะที่ใช้
  5. ทดสอบสายพาน: เมื่อเชื่อมต่อสายพานแล้ว ให้ทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าสายพานทำงานได้อย่างถูกต้อง ใช้ระบบสายพานลำเลียงเป็นเวลาสั้น ๆ และสังเกตสายพานว่ามีสัญญาณการลื่นไถลหรือไม่ตรงแนว
  6. ปรับความตึง: ปรับความตึงของสายพานตามความจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าสายพานทำงานได้อย่างราบรื่นและสม่ำเสมอ
  7. การบำรุงรักษาสายพาน: การบำรุงรักษาสายพานเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าสายพานยังคงอยู่ในสภาพดีและทำงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงการทำความสะอาด การตรวจสอบ และการซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอตามความจำเป็น

การเชื่อมต่อสายพาน ควรระวังการจัดตำแหน่งและการเชื่อมต่อปลายทั้งสองของสายพาน ตรวจหาความเสียหายหรือสิ่งปนเปื้อนใดๆ และใช้วิธีการที่เหมาะสม (เช่น ตัวยึดเชิงกลหรือการหลอม) เพื่อเชื่อมต่อสายพาน เมื่อเชื่อมต่อแล้ว สายพานควรได้รับการทดสอบและปรับตั้งที่เหมาะสม และควรทำการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าทำงานได้อย่างต่อเนื่อง